Náklady infravytápění 2018-09-21T19:02:24+00:00

Tolik stojí infratopení

Před pořízením nového topení byste si měli bezpodmínečně projít všechny nabídky. Pečlivě zvažte výhody a nevýhody stávajícího topení. Je potřeba zohlednit nejen pořizovací náklady a spotřebu, ale také celkové náklady včetně údržby, servisu atd. Porovnejte náklady na topení s infravytápěním s běžnými topnými systémy v České Republice jako jsou topná čerpadla, plynové topení, topení peletami nebo akumulačními kamny. Porovnání naleznete dole na této stránce. Udělejte si sami obrázek o skutečných nákladech na topení.

Přihlédněte k celkovým nákladům na topení

naklady -na-vytapeni-graf

Topení elektřinou není drahé. Především s infratopením topíte výhodněji než s jinými topnými systémy. Přitom čerpáte výhody malé pořizovací ceny a nízkých provozních nákladů. Také v otázce spotřeby nabízí infravytápění četné výhody ke snížení celkových nákladů na topení. Zde zjistěte vše o nákladech na topení s infravytápěním a podívejte se na porovnání s ostatním topením.

Pořizovací náklady infravytápění

Infravytápění od heatness® jsou v pořizovacích nákladech o 30 až 70% výhodnější než ostatní topné systémy. Především snadné použití a montáž, která šetří čas i místo, zaručují nízké náklady na topení. Infravytápění od heatness® si nainstalujete snadno a rychle sami, a tím odpadá nutnost drahých instalačních prací jako je pokládání trubek nebo plynového vedení.

Topení peletami nebo tepelným čerpadlem je sice spotřebou opravdu výhodné, ale jeho pořizovací ceny jsou mnohonásobně vyšší než u našich infravytápění. K tomu je třeba připočítat náklady na montáž, které jsou u systémů, které jsou propojeny potrubím citelně dražší než u elektrického infravytápění.

Menší náklady na topení díky úspoře místa

Za skladovací místnost nebo kotelnu např. u topení peletami či plynem zaplatíte více a ještě k tomu přijdete o volný prostor.

Infravytápění heatness® je finančně výhodné už od chvíle jeho pořízení, ne až z dlouhodobého hlediska, jak je tomu v ostatních případech.

Eine Infrarotheizung spart bei den Anschaffungskosten
Eine Infrarotheizung ist wartungsfrei

Provozní náklady infravytápění

Důležitým faktorem v porovnání nákladů na topení jsou provozní náklady. K tomu patří:

  • Náklady na servis
  • Náklady na údržbu
  • Případné náklady za opravu

Na všechny tyto náklady můžete s infratopením zapomenout, protože je 100% bez nutnosti servisu a údržby. Také tím odpadá objednávání, dodávka a skladování paliva.

Náklady na spotřebu energie u infravytápění

Menší tepelné ztráty snižují spotřebu

Infravytápění vysušuje zdivo příp. jej udržuje suché a tím se zlepšuje U hodnota (součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí). Tím neuniká ven tolik tepla a dochází k úspoře energie a tím i nákladů na topení. Obzvláště účinné je to pak u dobře odizolované místnosti.

Úspora energie díky tepelné pohodě

Díky ohřátým povrchům v místnosti dosáhneme tepelné pohody již při nízké pokojové teplotě. V porovnání s konvekčním topením lze této pohody dosáhnout s již o 2°C nižší pokojovou teplotou. Protože klesnutí požadované teploty v místnosti o 1°C vede ke snížení spotřeby energie o cca 6%, vede při snížení teploty o 2°C k úspoře nákladů na topení kolem 12%.

Ke snižování nákladů na topení samozřejmě dopomáhá také fotovoltaika nebo větrná elektrárna. V kombinaci s ekologickou elektrickou energií je topení dokonce 100% CO2-neutrální.

Eine Infrarotheizung spart beim Verbrauch

S infravytápěním šetříte díky nízké spotřebě

Nižší náklady díky inteligentním termostatům

Abychom doma docílili tepelné pohody a zároveň vyhověli požadavkům jednotlivých mítností, je doporučená pokojová teplota pro jednotlivé místnosti stanovena následovně:

  • Obývací pokoj: cca 21°C
  • Koupelna: cca 24°C
  • Ložnice: 16-18°C

Ústřední topení, kachlová kamna nebo akumulační kamna nezohledňují požadavky jednotlivých místností. To se samozřejmě negativně promítá na nákladech na topení.

S infravytápěním heatness® a vhodnou regulací dosáhnete požadované teploty pro každou místnost – bez ohledu na to, zda se jedná o přídavné nebo hlavní topení. Tak vytopíme každou místnost přesně podle našich představ bez zbytečné spotřeby energie.

Jak vidíte, infravytápění od heatness® snižuje Vaše náklady na topení a zaručí, že Váš domov bude vytápěn co možná nejefektivněji.

Porovnání nákladů různých topných systemů

Porovnání nákladů heatness® s plynovým topením

Plynové topení má tu samou nevýhodu jako všechna teplovodní topení: kvůli přenosu tepla z vody na vzduch je dosaženo pouze nedostatečného účinku. K instalaci centrálního plynového topení je zapotřebí odborné připojení na plyn provedené energetickou společností. To bývá většinou velmi drahé a ne vždy proveditelné. Spotřeba plynu musí být minimálně jednou ročně odečtena energetickou společností. Při poruše plynového topení vzniká nebezpečí exploze a ohrožení života. Při vytápění centrálním plynovým topením také nelze vždy vytápět přesně podle požadavků jednotlivých místností. Oproti tomu s heatness® můžete regulovat vytápění každé místnosti a šetříte tak zdroje a náklady na topení.

Porovnání nákladů heatness® s topením peletami

Topení peletami bývá často využíváno jako alternativa k běžným topným systémům, která je šetrná k životnímu prostředí. To, co bylo původně pouze využitím odpadu vznikajícího v dřevařském průmyslu, se postupem času stalo samostatným průmyslovým odvětvím. To vedlo ke zvyšování poptávky a tím i nárůstu nákladů na topení kvůli zvyšujícím se cenám pelet. Co bývá často přehlíženo, je potřeba skladovací místnosti a kotelny. Tyto místnosti navíc musí splňovat specifické požadavky. Místnost, která měří 10m², je ohnivzdorná a vodotěsná a je vybavená elektrickým dopravníkem stojí několik desítek tisíc korun – a to zatím nemluvíme o samotných nákladech na topení.

Lze k tomu přičíst ještě náklady na údržbu, opotřebení, návštěvy kominíka a obvyklé nevýhody teplovodního vytápění.

Porovnání nákladů infravytápění heatness® a tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla, jakožto jedné z novějších tepelných technik, tkví v získávání tepla z okolního prostoru a následném přesunu energie do obývaného objektu. To, co vypadá na jednoduchou proceduru, kdy získáváme energii takřka darem, je však při bližším pohledu poměrně složité. Stejně jako každé jiné čerpadlo, je i jeho systém založen na mechanickém přístroji s mnoha pohyblivými částmi: motor, těsnění, prostředek vedoucí teplo, síť potrubí atd. Pravidelná údržba a opotřebení jsou nevyhnutelné. Čerpadlo potřebuje elektřinu, aby mohlo pracovat – dochází ke spotřebě elektrické energie. Díky přenosu energie mezi prostředkem vedoucím teplo (vzduch/vzduch, vzduch/voda nebo voda/voda) a topením nebo podlahou v domě klesá znatelně stupeň působení. To činí systém líným a pomalým při jeho zahřívání. Bohužel bývá jen málokdy dosaženo přikrášlených hodnot a tím také prezentovaných nákladů na topení, které jsou měřeny v ideálních podmínkách.