>Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů 2018-09-28T17:30:06+00:00

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a podle toho s nimi také zacházíme. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vám rádi poskytli přehled o tom, jakou ochranu nabízíme a co se přesně stane s Vašimi údaji. Vaše data nebudou prodávána, pronajímána ani vyměňována.

Předmět prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení se týká údajů, které vznikají návštěvou naší internetové stránky a informací, jak s těmito údaji zacházíme. Ke sběru osobních dat dochází pouze v případě zpracování poptávky přes náš kontaktní formulář, při online chatu nebo při zpracování objednávky. To probíhá výhradně v rozsahu, který jste poskytli.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze této internetové stránky. V případě, že jste byli přesměrováni na jiné stránky, informujte se přímo u nich o stávajícím zacházení s Vašimi údaji.

Jméno a kontaktní údaje zodpovědného subjektu/ kontakt pro ochranu údajů

heatness® GmbH
Hubatschstraße 3
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0) 1 / 890 36 28
office@heatness.at

heatness® GmbH (dále: heatness®) postupuje u všech procesů zpracování údajů (sběr dat, zpracování a předávání dat) dle zákonných předpisů. Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jaký druh údajů je sbírán a jakým způsobem jsou využity a poskytovány dál, jaká bezpečnostní opatření využívá heatness® k ochraně Vašich údajů, a jak můžete uplatnit Vaše práva.

§ 1 Zpracování a použití osobních údajů

1.1 Internetová stránka obecně

Vaše údaje zpracováváme výhradně v souladu s rakouskými a evropskými právními normami (DSGVO 2018, TKG 2003). Návštěvou heatness-infravytapeni.cz jsou všechny informace o čase Vaší návštěvy, IP adrese počítače, informace o webovém prohlížeči a operačním systému automaticky shromažďovány.

Uživatelé této internetové stránky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto prohlášením. Zpracování osobních údajů zahrnuje ukládání, předávání, mazání a zablokování těchto údajů. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.

Následné použití osobních údajů k zasílání reklamy a k účelům průzkumu trhu probíhá pouze s Vašim dodatečně získaným souhlasem. Máte neomezené právo Váš souhlas kdykoli v budoucnu odvolat.

Při zadávání nebo předávání osobních údajů skrze naši internetovou stránku budou tyto údaje manuálně nebo automaticky porovnány s údaji v naší databázi. Kontrolována bude také jejich přesnost a aktuálnost, abychom mohli údaje případně opravit. K tomu je někdy zapotřebí, aby Vás kontaktoval někdo z našich spolupracovníků, a to e-mailem nebo telefonicky. Vámi zadané údaje budou použity výhradně za účelem zpracování dat, neuskuteční se žádné předání dat třetím osobám. Údaje budou vymazány, jakmile bude objednávka dokončena a nebude k dispozici zákonná povinnost k ukládání dat.

1.2. Kontaktní formulář

Osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa), které nám předáte skrze náš kontaktní formulář, budou uloženy společně s údaji, zadanými do formuláře, a datem a časem Vaší poptávky. To slouží ke zpracování Vašeho dotazu a pro případ doplňujících dotazů. Tyto údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány dále. Pro zpracování těchto údajů bude před předáním údajů požádáno o Váš souhlas a odkázáno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 2 Poskytování a vymazání osobních údajů

2.1. Návštěva heatness-infravytapeni.cz

Při návštěvě heatness-infravytapeni.cz jsou data automaticky ukládána (viz § 1). Tato data nejsou předávány třetím osobám.

2.2. Kontaktní formulář

Vaše poptávka bude předána ke zpracování objednávky příp. k zodpovězení interně ve firmě. Předání třetím osobám se neuskuteční.

2.3. Předání Vašich dat na úřady příp. na jiné veřejné instituce

Vaše údaje předáme třetím osobám jen v případě, že obdržíme pokyny veřejné instituce/státního orgánu. V tom případě jsme povinni tak učinit.

§ 3 Bezpečnostní opatření

Používáme obsáhlá technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje co nejlépe chránili. Všechny údaje, které se ukládají v rámci použití heatness-infravytapeni.cz, jsou chráněny technickými, fyzickými a procesními opatřeními. Přístup k citlivým informacím mají v souvislosti s tím pouze autorizovaní spolupracovníci, kteří jsou obeznámeni s prohlášením o ochraně údajů a zacházejí důvěrně s osobními informacemi.

Naše internetové stránky heatness-infravytapeni.cz jsou chráněny bránou Firewall, čímž jsou citlivé údaje chráněny proti cizím útokům. Naše internetové stránky jsou chráněny s ohledem na aktuální technologii a poskytují velkou míru bezpečnosti proti neoprávněnému přístupu. Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem nebo u nezašifrovaných internetových stránek) obecně může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana přístupu k údajům od třetí osoby není možná.

3.2. Bezpečné předání dat

Citlivé údaje, jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa, které jsou zadávány během objednávky v online shopu, jsou předávány šifrovaně (protokol Secure Socket Layer („SSL“)-technologie, SSL-šifrování verze 3).

3.3. Údaje bankovní/kreditní karty/údaje konta na PayPalu

Neukládáme žádné údaje potřebné k platbě (bankovní údaje/údaje kreditní karty/údaje konta na PayPalu). Tato data jsou zpracována přímo poskytovatelem platebních služeb a šifrována přes hypertext transfer protocol secure („https“). Přenášeny jsou informace potřebné k provedení platby. K tomu patří např. jméno, cena objednávky a fakturační údaje. Nemáme vliv na to, jak jsou Vaše údaje dále zpracovávány.
PayPal: Další informace naleznete na Základy ochrany dat PayPalu.

§ 4 Cookies

4.1. Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které na Vašem počítači ukládají internetové stránky, které navštívíte. V těchto textových souborech jsou ukládány informace, které mohou být použity při příští návštěvě internetové stránky.

Některé cookies jsou potřebné k zajištění bezproblémového chodu stránky. Jiné cookies jsou užitečné pro návštěvníky. Tak ukládají např. uživatelské jméno nebo nastavení jazyka bezpečným způsobem. Díky cookies nemusíte opětovně zadávat stejné informace při každé návštěvě internetové stránky.

4.2. Proč používáme cookies

Používáme cookies, abychom našim zákazníkům umožnili optimální zážitek z nákupu, který odpovídá jejich individuálním potřebám. Pokud použijete náš chat, uložíme Vaši IP adresu, abychom při dalším kontaktování věděli, s kým máme tu čest, a mohli Vám co nejlépe pomoci.

Cookies slouží k „Performance“ optimalizaci internetové stránky. Tak zjednodušují odhlašovací proces a pomáhají Vám v rychlejším hledání určitých produktů.

4.3. Jak deaktivuji cookies

Cookies můžete snadno deaktivovat, jakmile změníte nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pozor: deaktivace cookies může omezit funkčnost naší internetové stránky.

Deaktivace probíhá rozdílně podle typu prohlížeče. Zde uvádíme potřebné kroky pro Google Chrome, Firefox a Safari.

Google Chrome

  1. Na úvodní stránce Vašeho prohlížeče vyberte ikonu možností „Nastavení“.
  2. Klikněte na „Rozšířená nastavení“.
  3. V sekci „Ochrana soukromí a zabezpečení“ vyberte „Nastavení obsahu“.
  4. V sekci „Soubory cookie“ je můžete deaktivovat.

Firefox

  1. Na úvodní stránce Vašeho prohlížeče vyberte ikonu „Menu“ na liště a následně „Možnosti“.
  2. Zvolte sekci „Soukromí a zabezpečení“.
  3. Zvolte možnost „Blokovat ukládání cookies a dat“ (stránky nemusí fungovat správně).

Safari

  1. Zvolte „Nastavení“ na liště (šedé ozubené kolečko vpravo nahoře) a klikněte na možnost „Soukromí“.
  2. Pod bodem „Cookies a data stránek“ můžete specifikovat, zda a kdy má Safari akceptovat cookies na internetových stránkách.

§ 5 Služby analýzy webu & software třetích stran

Používáme níže uvedené služby analýzy webu a software třetích stran. K tomu jsou využity cookies, které umožňují analýzu používání internetové stránky jejími uživateli. Takto získané informace jsou na server poskytovatele přeneseny a následně uloženy.

Můžete tomu zamezit tak, že na Vašem prohlížeči v nastavení zamezíte ukládání cookies. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat.

Použití IP adres je založeno na právním základu „oprávněného zájmu“; v tomto případě je provedena pseudonymizace: Vaše IP adresa bude zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována smazáním posledních 8 bitů. Tak je umožněna pouze přibližná lokalizace IP adresy.

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněného zájmu) je zlepšení naší nabídky a internetové stránky. Jelikož je pro nás důležité soukromí našich uživatelů, jsou uživatelské údaje pseudonymizovány.

Uživatelské údaje jsou uchovány po dobu 26 měsíců.

5.1. Google Analytics se sídlem společnosti v Mountain View, Kalifornie, Spojené státy

Používáme Google Analytics (službu analýzy webu od Google). Google Analytics využívá výše popsané „cookies“ k analýze použití internetových stránek. Takto získané informace o Vaší návštěvě internetové stránky jsou zpravidla zaslány na americký server Google a tam také uloženy. Pokud by na této internetové stránce byla aktivována anonymizace IP adresy, zkrátí Google Vaši IP adresu v rámci členských států EU příp. jiných států, které jsou součástí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Vaše celá IP adresa bude pouze ve výjimečných případech zaslána na americký Google server, aby tam byla zkrácena. Google nespojí IP adresu, která byla poskytnuta Vašim prohlížečem, s ostatními údaji, které má Google eventuálně k dispozici. Cookies můžete deaktivovat dle popisu v bodu Cookies. Pak ovšem nebudete moci eventuelně využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Mimoto můžete zamezit sběru údajů od Google (v souvislosti s využitím internetové stránky) a jejich zpracování instalací těchto pluginů do prohlížeče.
HZde naleznete další informace k bezpečnosti a zásadám ochrany údajů u Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

5.2. Facebook-Pixel mit Unternehmenssitz in Dublin, Irland

Naše internetové strámky heatness.at používají analytický nástroj Facebook pixel, který je poskytován a provozován sociální sítí Facebook. Facebook pixel umožňuje návštěvníkům naší internetové stránky, přímo na Facebooku obdržet cílenou reklamu (zapnutí Facebook Ads). Skrze používání cookies obdrží uživatelé, kteří již měli zájem o naše produkty, odpovídající reklamy na Facebooku. Cookies můžete deaktivovat, jak je popsáno v bodu Cookies.

Nemáme přehled o tom, jaké údaje jsou zpracovávány nebo ukládány prostřednictvím Facebooku. Další informace o Facebook pixel a používání dat. Jakmile jste přihlášeni na svůj facebookový účet, můžete v nastavení změnit režim reklamy.

5.3 tawk.to Inc. se sídlem v Las Vegas, Nevada

Na naší internetové stránce používáme live-chat plugin tawk.to, abychom mohli zákazníkovi umožnit přímý a snadný kontakt s jedním z našich kvalifikovaných spolupracovníků. tawk.to nabízí spolupracovníkům heatness® externí platformu pro správu chatu. Chat je tak zakotven skrze skript ve zdrojovém kódu naší internetové stránky. Jakmile použijete tuto službu, uloží tawk.to Vaši IP adresu, abychom při dalším eventuálním kontaktování věděli, s kým máme tu čest a jak Vám co nejlépe pomoci. Pokud využijete možnosti zaslat průběh chatu e-mailem, bude Vaše e-mailová adresa uložena. Soubory, které nahrajete skrze plugin, budou uloženy stejně jako průběh chatu, abychom mohli co nejlépe zodpovědět Váš dotaz. Prosíme, berte na vědomí, že nemáme vliv na to, jak tawk.to dále zpracovává údaje. Údaje, ke kterým máme přístup, budou smazány, jakmile je dotaz vyřízen.
Pro další informace využijte prosím tawk.to Privacy Policy.

5.4. Google Maps se sídlem v Mountain View, Kalifornie

Naše internetové stránky heatness.at používají Google Maps, interaktivní službu pro zobrazení map a plánování trasy. Používáním heatness.at souhlasíte s tím, že automaticky získané údaje mohou být zpracovány a použity Googlem, jedním z jeho zástupců, nebo třetí stranou. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Maps.

5.5. YouTube LLC se sídlem v San Brunu, Kalifornie, zastoupeno Google Inc., se sídlem Mountain View, Kalifornie

Pro integrování videí používáme video službu YouTube od Google. Jakmile souhlasíte s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, jste srozuměni s tím, že při návštěvě internetové stránky s integrovanými YouTube videy budou na Vašem PC uloženy cookies a Vaše IP adresa bude předána YouTube. YouTube kromě toho informuje službu DoubkeClick od Google. Nemáme informace o tom, zda a jaké údaje YouTube nebo DoubleClick získává a jak jsou použity. O možnostech deaktivace Cookies informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
WDalší informace naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

5.6. WooCommerce plugin od Automattic Inc. se sídlem v San Franciscu, Kalifornie

heatness.at používá eCommerce plugin „WooCommerce“. Abychom co nejvíce zpříjemnili Váš zážitek z nákupu v našem e-shopu, jsou při používání našich internetových stránek získávány, zpracovány a uloženy údaje prostřednictvím pluginu. K tomu patří informace jako nedávno zobrazené produkty, stanoviště, IP adresa a typ prohlížeče. V rámci objednávky pak údaje jako jméno, fakturační a doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje kreditní karty a platební údaje a případně údaje ke kontu. Tyto údaje ukládáme, abychom mohli zpracovat objednávku. Údaje budou smazány, jakmile bude objednávka dokončena a nebude k dispozici zákonná povinnost k ukládání dat. Abychom zaručili funkčnost nákupního košíku v průběhu Vaší návštěvy, jsou využity cookies. Cookies můžete deaktivovat tak, jak je popsáno v bodu Cookies. Pak ovšem nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Další informace naleznete na https://woocommerce.com/privacy-policy/.

5.7. iThemes Security plugin od iThemes Media LLC se sídlem v Edmondu, Oklahoma

Používáme iThemes Security plugin abychom zabránili škodlivým aktivitám a útokům na internetovou stránku. Tím je podmíněno zaznamenání IP adresy a rozpoznání uživatele.
O dalších podrobnostech informuje https://ithemes.com/privacy-policy/.

Tento plugin používá „Sucuris SiteCheck“ aby ochránili heatness.at před malwarem a bezpečnostními mezerami. Sucuri nezasíláme žádné osobní údaje. Přesto může Sucuri v průběhu skenování nalézt osobní informace ve veřejných obsazích (např. v komentářích). Bezpečnostní protokoly jsou uchovávány 60 dní.
Další informace naleznte na https://sucuri.net/privacy.

§ 6 Vaše práva

6.1. Právo na informace

Na požádání Vás rádi informujeme o tom, které údaje k Vaší osobě jsme uložili, odkud pochází a k jakému účelu slouží jejich zpracování.

6.2. Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR máte kdykoli právo vznést námitku k budoucímu zpracování Vašich údajů, a to zejména k účelu přímé reklamy.

6.3. Právo na odvolání souhlasu (např. u zasílání newsletterů)

V případě, že jste nám již poskytli souhlas s užitím osobních údajů, např. souhlas se zasíláním našeho newsletteru, máte kdykoli možnost jej odvolat. Pokud si již nepřejete získávat heatness® newsletter, otevřete jakýkoli z již obdržených newsletterů, scrollujte dolů na konec e-mailu a klikněte na link ‚odhlášení newsletteru‘. Možností je také zaslat e-mail na office@heatness.at.

6.4. Další práva

Jako uživatel máte právo na omezení přenositelnosti údajů a jejich zpracování. Dále mohou být uložené údaje opraveny nebo vymazány. Máte právo vznést námitku vůči budoucímu zpracování údajů. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů bylo v rozporu se zákonem o ochraně dat, máte právo podat stížnost, a to bez ohledu na jakýkoli jiný správní nebo právní opravný prostředek. Tuto stížnost lze podat na dozorčím orgánu členského státu, na Vašem pracovišti, bydlišti nebo v místě údajného porušení.

6.5. Stížnosti, týkající se osobních údajů

Pokud máte stížnosti, týkající se Vašich osobních údajů, prosíme o kontaktování, abychom mohli společně nalézt řešení. Další možností je kontaktovat Rakouský úřad pro ochranu údajů (Österreichische Datenschutzbehörde).

Kontakt heatness® GmbH

heatness® GmbH
Hubatschstraße 3
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 / 890 36 28
E-Mail: office@heatness.at

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad pro ochranu údajů)

Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-202525
Fax: +43 1 531 15-202690
E-Mail: dsb@dsb.gv.at