>Nejčastější dotazy ohledně infravytápění
Nejčastější dotazy ohledně infravytápění 2018-09-21T18:56:16+00:00
caste-dotazy

Často kladené otázky a odpovědi k tématu infravytápění

Máte ještě otázku, co zde chybí? Neváhejte nás kontaktovat!

Obsah stránky:

Všeobecné otázky k tématu infravytápění

Zde naleznete všechny otázky a odpovědi, stejně tak jako vysvětlivky k tématům a odborným termínům, které se mohou týkat infravytápění.

Co je infračervené záření?

S infračerveným (IR) zářením (známým také jako sálavé teplo) se setkáváme denně v přírodě, na příklad jako součást slunečního záření. Vedle světla a UV-záření vysílá slunce také infračervené záření. Při dopadnutí na zemský povrch se toto záření přeměňuje na teplo. Také teplo, které vysílají kachlová kamna nebo táborák, je infračervené záření.
Technicky vzato je infračervené záření elektromagnetická vlna s vlnovou délkou od 800 nm do 1 mm, která se volně rozšiřuje do volného prostoru bez přenosového média. Podle vlnové délky jej dále dělíme na A, B nebo C záření. Infravytápění heatness produkují výhradně blahodárné sálavé teplo dlouhé vlnové délky C, které je zcela bezpečné pro kůži a oči (na rozdíl od záření typu A a B).

Nahoru

Co znamená výraz konvenční teplo?

Jako konvekci označujeme ohřívání okolního vzduchu tak, jako v případě konvenčních druhů topení. Ohřátý okolní vzduch stoupá v důsledku jeho nižší hustoty nahoru a stlačuje studenější vzduch dolů k zemi. Vzniká tak cirkulace vzduchu, která víří prach a rozprostírá jej do okolního vzduchu. Díky konvekci tak dochází k efektu studených nohou, jelikož je studený vzduch neustále stlačován dolů. Oproti tomu u infravytápění prakticky nedochází ke konvekci, a tím také zamezuje rozšiřování prachu. Zároveň je docíleno rovnoměrného rozšiřování tepla.

Nahoru

Jak funguje topení s infračerveným zářením a jaké nabízí výhody?

Uhlíkové (karbonové) vlákno, které je připevněno zezadu na přední desku či sklo panelu, produkuje při průchodu elektrického proudu teplo. Vznikající napětí vede k ohřívání povrchu a vysílání příjemného infračerveného záření.
Na rozdíl od konvenčních druhů vytápění nedochází u infravytápění k ohřívání prostřednictvím vzduchu. Předměty i osoby jsou ohřívány přímo (stejný princip jako u kachlových kamen). Zahřáté předměty ukládají teplo, aby pak následně rovnoměrně ohřívali okolní prostor.
Nedochází tak k rozšiřování prachu a teplota v místnosti je na každém místě stejná. Při větrání dochází jen k velmi malému úniku tepla, protože stěny teplo ukládají a je tak velmi rychle opět dosaženo tepelné pohody.
Místnost stačí vytopit na méně stupňů, jelikož sálavé teplo pociťujeme intenzivněji. Tak máme pocit, že teplota je o 2-3 stupně vyšší než u obvyklých druhů konvenčních vytápění. Vzduch zůstává příjemně svěží a sliznice dýchacích cest se nevysušuje.

Také plíseň již nemá žádnou šanci, jelikož se stěny postupně vysušují zevnitř. Z toho důvodu se infravytápění využívá také k vysoušení staveb. K tomu ještě připočítejte zdravotní přínos infračervených paprsků: např. infrakabiny využívají infračervené záření k terapeutickým účelům. Sálavé teplo rozšiřuje cévy, posiluje krevní oběh a podporuje tak imunitní systém. Kromě toho napomáhají teplé infračervené paprsky k uvolňování svalových přepětí a svalů.
Souhrnné informace k tomuto tématu naleznete v našem videu zde.

Nahoru

Je infračervené záření zdravé nebo nezdravé?

Sálavé teplo má velice pozitivní vliv na lidský organizmus: soudě nejen podle subjektivního pocitu, ale také podle mnohých expertíz, které dokázaly, že infračervené teplo je blahodárné pro naše tělo a v mnohých případech mírní obtíže.

Jelikož infravytápění přímo neohřívá vzduch v místnosti, ale předměty v místnosti, je uchována nejen vyšší vlhkost vzduchu, ale také při něm prakticky nedochází k cirkulaci vzduchu (v jejímž případě stoupá teplý vzduch nahoru, ochladí se a opět klesá dolů). To působí blahodárně zejména pro astmatiky a alergiky, protože se díky snížené cirkulaci vzduchu v místnosti nevíří prach.

Nahoru

Působí infravytápění proti plísním?

Infračervené záření dlouhé vlnové délky C, které je přínosné pro zdraví také u lidí, ohřívá předměty a stěny ve Vašem bytě. Stěny jsou tak teplé a suché a přenášejí teplo dále do místnosti. Infravytápění tak ubírá vlhkost ze zdí a zamezuje tak tvorbě plísní.

Nahoru

Je infravytápění přátelské k životnímu prostředí?

Protože je celý topný výkon čerpán z elektrické energie, závisí i šetrnost k životnímu prostředí na způsobu získávání této elektrické energie. Infravytápění v kombinaci s ekologickým elektrickým proudem nebo fotovoltaikou jsou příkladem toho, jak chránit naše životní prostředí a jeho zdroje.

Nahoru

Jaké výhody mají infravytápění oproti jiným topným systémům?

Jejich pořizovací náklady jsou znatelně nižší než u plynového topení.
Produkují velmi příjemné teplo. Mimoto se sálavé teplo prokázalo jako zdravé a blahodárné.

Nevznikají žádné náklady na údržbu nebo revizi, jelikož jsou absolutně bez nutnosti údržby.

Šetříte místo, protože je lze umístit kamkoli, a kdykoli se dle potřeby mohou přemístit jinam.

Prospívají životnímu prostředí, jelikož šetří již skoro vyčerpané zdroje energie a při topení nevzniká CO2. Elektrická energie je čím dál tím více přátelská k životnímu prostředí a je nejdůležitějším nositelem energie budoucnosti.
100% vydané energie (spotřebovaného proudu) se přeměňuje na teplo. Infravytápění jako obraz nebo se skleněným povrchem mohou Vaše místnosti nejen vytápět, ale i zútulnit a zkrášlit.

Běžně užívané topné systémy (konvekční topení) ohřívají vzduch, který pak cirkuluje v místnosti a víří prach. Náš systém produkuje sálavé teplo, které se rovnoměrně šíří do místnosti a zamezuje tak suchému vzduchu a znečištění prachem.
Protože je pociťovaná teplota s infravytápěním obvykle o 2 – 3 stupně vyšší, může být reálná teplota v místnosti 18 – 19 stupňů. Obecně platí, že už jen klesnutí požadované teploty v místnosti o 1°C vede ke snížení spotřeby energie o 5-7%. Teplotní rozdíl oproti venkovnímu vzduchu je nižší a následně klesá teplotní ztráta o 15 – 20%. Navíc tak ohřáté stěny lépe izolují a je zabráněno tvorbě plísní.
Tím, že teplo nemusí být vedeno od zdroje k samotným topením, nevznikají žádné tepelné ztráty. Ty jsou způsobené právě přenosem tepla k radiátorům a topným okruhům podlahového vytápění.

Nahoru

Otázky k nákladům spojeným s infravytápěním

Zde naleznete všechny otázky a odpovědi k pořizovacím nákladům, provozním nákladům i k ostatním nákladům spojeným s infravytápěním.

Není topení elektřinou příliš drahé?

Nikoli, topení elektřinou dokonce přináší zásadní výhody. Oproti jiným topným systémům je pořízení infravytápění spojeno s nízkými náklady. Kromě toho mohou být eliminovány nesrovnalosti v zúčtování nákladů na topení a vedlejších nákladů, jelikož každý byt disponuje vlastním elektroměrem.
Díky zvyšujícím se cenám zemního plynu se dostávají elektrická vytápění do popředí jak u majitelů bytů, tak u nájemců. K tomu je třeba připočítat výjimečné přednosti systému přímého vytápění, který je v souladu s moderními stavebními postupy, šetřícími energii. Nelze opomenout možnost kombinovat infravytápění s jinými topnými systémy nebo další úsporu energie a nákladů pomocí fotovoltaiky.
Porovnání nákladů na topení ukazují, že topení elektřinou většinou pouze na první pohled působí dražším dojmem. Je to způsobeno částečně vyššími cenami za kilowatt elektřiny v porovnání např. s plynem. Když však zohledníme vyšší výkonnost a investice za vedení tepla (potrubí), kotelnu, komín a neustálé náklady za údržbu, vycházejí elektrická topení výrazně hospodárněji.

Nahoru

Jaké jsou provozní náklady?

Provozní náklady určuje přímo úměrné k zaznamenanému elektrickému výkonu. Vzhledem k nanejvýš účinné přeměně elektrického výkonu v energii, přímé produkci tepla a nižší teplotě místnosti mohou při správném použití klesnout provozní náklady o 30%.
Nahoru

Jak dlouho musí být infravytápění v provozu?

Infravytápění heatness mohou být nepřetržitě v provozu 24 hodin i více. Při prvním zprovoznění v topné sezóně je předpokládána delší doba na rozehřátí. Nejméně tak dlouho, než infračervené vlny ohřejí povrchy a začnou sálat teplo ze stěn, stropu, podlahy atd. Poté se potřebná doba provozu pohybuje jen kolem 4 až 10 hodin denně – je regulovaná termostatem / časovým spínačem podle venkovní teploty. Čím déle je infravytápění v provozu, tím více tepla je uloženo do stěn. Zpravidla může zůstat topení na noc vypnuté.

Nahoru

Kolik topných panelů potřebuji?

Zpravidla platí, že na každý čtvereční metr je potřeba výkon 60-80 wattů jednoho infravytápění. Ještě přesněji vypočítáme potřebný výkon ve wattech při zohlednění výšky místnosti. Zde platí pravidlo, že na každý kubický metr je potřeba průměrně výkon 30 wattů.

Potřebné watty jednoho infravytápění, příp. počet potřebných infrapanelů závisí vedle rozměru místnosti, její výšky, jejího umístění, tepelné izolace i na požadované teplotě uvnitř místnosti. Menší infrapanely jako 300 wattový Simple XS nebo 400 wattový Simple S jsou určeny pro malé místnosti měřící 3-4 m². Do koupelen se i přes jejich velikost doporučuje větší model 400 wattový Simple M pro 5 m² nebo 600 wattový Simple L pro 8 m².

Volbu většího modelu lze zdůvodnit především rychlejším dosažením požadované teploty, která je pro pohodlí v koupelně obzvláště důležitá. 800 wattový infrapanel Simple XL je vhodný pro velikost místnosti 10 m². Kombinace více infrapanelů se doporučuje nejen v místnostech nad 10 m². Všeobecně také použití více menších topných těles působí oproti jednomu topení pozitivněji na pociťované klima v místnosti.

Výpočet potřebného počtu topení je zcela snadný:

U místnosti, která měří 4 x 4 m, je vysoká 2,5 m a průměrným požadovaným výkonem 30 wattů na m³ dojdeme k hodnotě 1200 wattů.

4 m x 4 m x 2,5 m x 30 watt = 1200 watt

Proto by bylo v našem případě optimální použít kombinaci dvou 600 wattových L infrapanelů. Možností by bylo také využít infratopení M 400 wattové a topení XL 800 wattové.

Tak můžete čerpat výhody dvou zdrojů tepla, které můžete rozmístit do místnosti dle potřeby. Jak efektivně rozmístit vaše infratopení Vám rádi poradíme.

Nahoru

Jak lze zdůvodnit případné cenové rozdíly v porovnání s konkurencí?

Infravytápění heatness jsou při nejvyšší kvalitě cenově výhodnější než srovnatelné panely na trhu. To je velkou měrou způsobeno průmyslovou výrobou a vysokým počtem takto vyrobených kusů. Také za tím stojí efektivní organizační struktura firmy.
Mimoto odpadají případná navýšení cen mezi výrobcem a prodávajícím, jelikož heatness je výrobcem všech nabízených produktů.

Toto vše můžeme při cenové kalkulaci přičíst zákazníkovi k dobru.

Nahoru

Otázky ke konstrukci a fungování infravytápění heatness

Zde najdete všechny otázky a odpovědi k fungování a použití infravytápění.

Jaká je konstrukce infravytápění heatness?

Srdcem každého infravytápění heatness je námi vyvinutá tkanina z uhlíkových vláken, která je vložena mezi obě vnější desky a oddělena izolačními vrstvami. Tato tkanina z uhlíkových vláken přeměňuje vydanou energii (uvedený příkon panelů) v infračervené záření. Určující při tom je, jak velký je podíl vyprodukovaného sálavého tepla (infračerveného záření). Čím vyšší procento vyprodukovaného infračerveného záření, tím efektivnější je sálavé topení. Díky speciálně vyvinuté reflexní vrstvě vyzařují naše standardní panely 95% sálavého tepla.

Nahoru

Jaká je povrchová teplota topení? Mohu se o něj spálit?

Infravytápění heatness dosahují povrchové teploty až 105°C. Jak bylo potvrzeno testem TÜV, nehrozí nám žádné nebezpečí, jelikož se k povrchu nepřilepíme a při krátkém dotyku nedojde ke spálení. Pozor bychom měli dávat u dětí a osob s poruchou senzomotoriky. Z tohoto důvodu v žádném případě neodstraňujeme samolepku na přední části topení.

Nahoru

Jak můžeme regulovat infravytápění heatness?

Obsluha je zcela snadná – jakmile je přístroj připojen do zásuvky pracuje na 100% jeho výkonu. Abychom k našim infrapanelům nabídli co možná nejflexibilnější možnosti regulace, nejsou zabudovány přímo do panelů. Tak můžete dle způsobu použití a dle potřeby sami zvolit vhodnou možnost regulace. Naše termostaty umožňují regulaci topení podle teploty i času a jsou dostupné v mnoha provedeních.

Nahoru

Jak dlouho trvá, než začne infravytápění po zprovoznění sálat teplo?

Záleží na modelu infravytápění heatness. Většinou trvá 5 – 15 minut, než dosáhneme plného výkonu. Tato doba na rozehřátí záleží samozřejmě také na venkovní teplotě a povrchu vytápění. Topení ze skla a jako zrcadlo potřebují obvykle déle, abychom dosáhli požadované teploty.

Nahoru

Kam až dosáhne sálavé teplo u infravytápění heatness?

Vzdálenost mezi infravytápěním heatness a vytápěnou oblastí je závislá na modelu topení a v ideálním případě by neměla přesahovat 3 m.

Nahoru

Produkují infravytápění heatness elektrosmog?

Samotná infravytápění neprodukují elektrosmog, jediná zátěž elektrosmogem připadá na připojovací kabel (kabel vedení). Magnetické pole, které je vyprodukované jedním naším infratopením, je tak nižší než u normální žárovky.
Tyto hodnoty byly testovány TÜV a naše panely leží hluboko pod povoleným limitem pro elektrické přístroje.

Nahoru

Jakou životnost můžeme předpokládat?

Při správném použití mají infravytápění heatness předpokládanou životnost až 20 let. Součástí panelu nejsou žádné mechanické součástky ani žádné komponenty, které by podléhaly opotřebení.

Nahoru

Při provozu se panel lehce ohýbá dopředu. Je to normální?

Ano, ohýbání vzniká vlivem zvyšující se teploty. Aby byl eliminován hluk, který nastává teplotním napětím, je topná plocha umístěna v rámu pouze navolno a může tak dojít k jejímu ohnutí.

Nahoru

Otázky k montáži infravytápění heatness

Zde naleznete všechny otázky a odpovědi ke správnému umístění, montáži a připojení infravytápění.

Jak nainstalovat infravytápění?

Montáž infravytápění je provedena snadno připevněním 4 šrouby na stěnu nebo strop. Mimoto můžeme infrapanely Simple pomocí držáků ke stání snadno přeměnit v mobilní infravytápění a postavit je libovolně do místnosti.
Abychom topili co nejefektivněji, měli bychom dbát na to, aby vytápění sálalo co nejvíc do volného prostoru. I když je přímé sálavé teplo velmi příjemné, je daleko efektivnější, jakmile infravytápění sálá a zahřívá co největší plochu místnosti.
Zde můžeme doporučit montáž na strop. Tím dosáhneme, že topení bude sálat na co největší plochu místnosti. K tomu se bude zahřívat i podlaha, podobně, jako je tomu v případě podlahového vytápění. Ačkoli je montáž na strop jen minimálně náročnější než montáž na stěnu, je dobré brát v potaz také úsporu místa dosaženou právě montáží na strop.
Dodatečným bonusem je ještě úspora nákladů za elektřinu při montáži infravytápění Simple na strop a to mezi 50 a 100 watty na každý topný panel.

Nahoru

Jaké jsou předpoklady pro instalaci infravytápění heatness?

Vedle prostorových požadavků (místo, umístění, atd.) je důležitým faktorem elektrické připojení. S tím zpravidla nebývá problém. Při speciálních způsobech použití nebo v případech, kdy je nutný vyšší výkon, bychom ho však měli zohlednit. Do jedné 12 A zásuvky můžeme zapojit spotřebiče o celkovém příkonu 2700 W (to odpovídá 4 kusům 700 wattových topných panelů).

Nahoru

Může být infravytápění heatness instalováno bez ohledu na typ zdi (sádrokarton, dřevo, …)?

Ano, infravytápění heatness mohou být instalovány bez ohledu na typ zdi podle návodu k montáži. Jedinou podmínkou je použití originálního závěsného setu a originálního rámu.

Nahoru

Můžeme infravytápění heatness nainstalovat vedle sprchy nebo vany?

Naše infravytápění heatness jsou chráněny proti stříkající vodě dle parametrů TÜV. Montáž v koupelně je tak samozřejmostí. Obecně je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 60 cm od nejbližšího vodovodního kohoutku.

Nahoru

Jaká stěna je nejvhodnější pro montáž infravytápění?

Pozice infravytápění by v zásadě měla být zvolena podle toho, kde se v místnosti nejčastěji nacházíme. Kromě toho by infratopení mělo sálat na co největší plochu místnosti. Správným umístěním můžeme dosáhnout ještě větší efektivity infravytápění. Nejlépe shromažďují teplo vnitřní stěny. Z toho důvodu je nejlepší, instalovat vytápění zevnitř vnějších stěn.

Pokud by docházelo k problémům s vlhkostí na vnějších stěnách, doporučuje se instalace rovněž na vnitřních stěnách. Sálavé infravytápění vysušuje zdi a nemůže se tak tvořit plíseň. Rovněž se díky sálavému teplu infravytápění zlepšuje izolace vnějších stěn.

Nejlepší pozice pro infravytápění závisí také na vybavení místnosti. Obecně bychom se měli vyvarovat montáži infravytápění naproti oknu nebo zrcadlu. Obojí nemůže ukládat teplo. Zatímco zrcadla odrážejí skoro 99 procent infračerveného záření zpět do místnosti, v případě skla o sálavé teplo přicházíme. Infračervené záření prochází stejně jako sluneční paprsky jednoduše skrze sklo. Jako malý tip, jak snadno zamezit ztrátám, se doporučuje použít záclony a závěsy.

Nahoru

Může se infravytápění heatness řady FINE namontovat na strop?

Doporučení montáže našich modelů z řady FINE na stěnu vyplývá z jejich vyšší hmotnosti (cca +14 kg).
Montážní profily na zadní straně jsou testovány pouze na příčnou sílu, ne na normální zátěž. Z toho důvodu se při montáži na strop doporučuje dodatečně podepřít přední stranu panelu. To je možné např. přišroubováním U profilů ke stropu apod.
Znamená to, že montáž na strop možná je, nedoporučujeme ji však.

Nahoru

Můžeme infravytápění heatness zabudovat příp. zakrýt?

Ne. Jakmile dojde k zabudování nebo zakrytí infrapanelu, dochází k nežádoucímu hromadění tepla. Vestavěná teplotní pojistka chrání topení heatness od přehřátí, přesto by v žádném případě nemělo být zabudováno nebo zakryto.

Nahoru

Musí být můj byt obzvlášť dobře odizolován?

Dobrá tepelná izolace je samozřejmě vždy výhodou.
U infravytápění je mnoho věcí zcela jinak, než je tomu u běžných druhů vytápění, které ohřívají prostřednictvím konvekčního tepla nejprve vzduch v místnosti. Takové topení musí nejdříve ohřát vzduch. Teplý vzduch pak ohřívá předměty a osoby. Aby se tento teplý vzduch rychle neztrácel, musejí být stěny dobře odizolované.
Přílišná izolace může oproti tomu vést k problémům s vlhkostí (rosný bod). Při infravytápění jsou předměty a osoby ohřívány přímo, funguje to dokonce i ve velkých halách a kostelích a to bez nutnosti izolace. Pouze pro teplo, které je produkováno nepřímo, je dobrá izolace vždy výhodou. Jelikož budete už při 19 stupních pociťovat kolem cca 21 stupňů, snižuje se teplotní rozdíl mezi vnitřkem a venkem a tím následně i tepelná ztráta.
Ohříváním zdiva se stěna vysušuje a tím se zvyšuje její vlastní izolační schopnost. Teplé, suché zdi izolují znatelně lépe než studené a vlhké zdi.

Nahoru

Otázky ke vzhledu infravytápění heatness

Zde naleznete všechny otázky a odpovědi ke vzhledu a designu infravytápění.

Můžeme na panely malovat také sami, můžeme je potisknout atd.?

Natírání nebo malování na panely výslovně nedoporučujeme. Na infravytápění by se sice teoreticky daly použít barvy odolné vůči horku, povrch infrapanelů však dosahuje až 105 stupňů. Barvy tak mohou působením horka vyvolat nepříjemný zápach nebo může v nejhorším případě dojít k požáru. Mimoto je natřením nebo pomalováním panelu snížena jeho efektivita. Nejlépe uděláte, rozhodnete-li se pro naše obrazová infravytápění. Lze je potisknout libovolným motivem dle Vašeho přání a jsou nanejvýš bezpečná při stejném tepelném výkonu. Volba obrazového topení pro Vás není spojena s navýšením nákladů. Jednoduše si vyberte motiv z našeho katalogu nebo nám zašlete vlastní obrázek na verkauf@heatness.at. Náš grafik následně zkontroluje kvalitu Vašeho obrázku.

Nahoru

Jakou kvalitu musí mít obrázek pro obrazové infravytápění?

Celkově lze naším speciálním procesem tisku vytisknout na povrch obrazového infravytápění každý obrázek. Kvalita je samozřejmě stěžejní pro ostrost motivu na obrazovém infravytápění – doporučuje se kvalita 300 DPI. V praxi se ukázalo, že už fotografie pořízené moderními chytrými telefony disponují kvalitou potřebnou pro pěkná obrazová vytápění. Jako bezplatnou službu Vám nabízíme kontrolu Vašich obrázků. Vámi požadovaný obrázek zašlete na verkauf@heatness.at a náš grafik Váš obrázek přizpůsobí formátu obrazového vytápění. Nakonec obdržíte náhled tisku a sami se můžete o dané kvalitě znovu přesvědčit.

Nahoru

Můžou se panely polepit?

Infravytápění heatness lze díky jejich povrchové teplotě polepit jen omezeně. Obecně to tedy nemůžeme doporučit. Náš speciální proces tisku našich obrazových infravytápění oproti tomu zaručí optimální výsledky při vysoké kvalitě a odolnosti.

Nahoru

Otázky k záruce a kvalitě infravytápění heatness

Zde naleznete všechny otázky a odpovědi ke kvalitě, životnosti a záruce infravytápění heatness.

Jakými certifikáty je opatřeno infravytápění heatness?

Infravytápění heatness disponují nejen certifikáty CE, TÜV a znaleckým posudkem Seibersdorf Laboratories, nově obdrželi také ochrannou známku GS.

Nahoru

Jak dlouhá je záruka na infravytápění heatness?

heatness GmbH poskytuje záruku 48 měsíců na funkčnost všech produktů a to od data nákupu. Doklad o koupi (účtenka) slouží jako záruční doklad. Na stálost barev našich obrazových motivů je poskytnuta záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na optické nedostatky, škody, které byly způsobeny nepřiměřenou instalací nebo špatnou obsluhou, stejně jako na produkty s odstraněným nebo nerozeznatelným výrobním číslem nebo s mechanickým poškozením.
Při zásahu nepověřené třetí osoby pozbývá platnosti právo na uplatnění záruky.
Záruka obsahuje opravu nebo výměnu vadné části, ne ale souvisejících nákladů.

Nahoru

Jak postupuji, kdyby došlo k defektu mého panelu?

Pokud jste panel zakoupili od našeho partnera, obraťte se prosím v případě závady nejdříve na něj.

Nahoru

Musí být infravytápění heatness udržováno?

Nikoli, infravytápění od heatness jsou zcela bez nutnosti údržby. Příležitostné očištění vlhkým hadříkem nebo čističem skla (u panelů řady FINE) je možné, ale ne nutné.

Nahoru